Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI TIÊU DÙNG

I. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Cung cấp dịch vụ cho Khách hàng và quản lý, sử dụng thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Người Tiêu Dùng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

II. Phạm vi sử dụng thông tin

Website belecoo.com.vn sử dụng thông tin của Người Tiêu Dùng cung cấp để:

  •       Cung cấp các dịch vụ đến Người Tiêu Dùng;
  •       Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Người Tiêu Dùng và SPC
  •       Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của Người Tiêu Dùng hoặc các hoạt động giả mạo Người Tiêu Dùng;
  •       Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Người Tiêu Dùng;
  •       Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của Người Tiêu Dùng tại SPC ;
  •       Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

III. Thời gian lưu trữ thông tin

Không có thời hạn ngoại trừ trường hợp Người Tiêu Dùng gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban quản trị hoặc Công ty giải thể hoặc bị phá sản.

IV. Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận với thông tin đó

Người Tiêu Dùng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

      • Ban quản trị.
      • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Website belecoo.com.vn
      • Công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ
      • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động
      • Công ty nghiên cứu thị trường
      • Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán
      • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Người Tiêu Dùng
      • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

 V. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dung có thể hỏi về hoạt động thu thập , xử lý thông tin có liên quan đến cá nhân mình

CÔNG TY TNHH SPC QUỐC TẾ

Trụ sở chính: Số 52a tổ 23 cụm 3 Phường Tứ Liên Quận Tây Hồ TP Hà Nội

 Email: belecoo.com.vn

  VI. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng có thể tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin

• Người Tiêu Dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu Ban quản trị thực hiện việc này.
• Người Tiêu Dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị. Khi tiếp nhận những phản hồi này, SPC sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Người Tiêu Dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Người Tiêu Dùng qua email: belecoo.com.vn

     

 Tags:

 

Icon-Zalo Zalo Icon-Facebook Messenger Icon-Instagram Instagram Icon-Instagram Tiktok
Icon-phone Icon-Zalo
back-to-top
0362156566